Μυικοί Τραυματισμοί – Θλάσεις

Οφείλονται σε άμεσο τραυματισμό και υπερβολική τάση, πέραν της φυσιολογικής αντοχής του μυός. Διακρίνουμε τρεις βαθμούς μυϊκών τραυματισμών:

1)  Α΄ βαθμού, η λιγότερο σοβαρή με τοπικό πόνο και πόνο κατά την σύσπαση  του μυός, η οποία αντιμετωπίζεται με  ανάπαυση.

2) Β΄  βαθμού, η μερική ρήξη ινών που οδηγεί σε οξύ πόνο κατά την κίνηση.

3) Γ΄  βαθμού,  ολική ρήξη του μυός που οδηγείται στο χειρουργείο.  Οι ασθενείς που έχουν υποστεί  μυϊκό τραυματισμό και δεν επιθυμούν να υποστούν επεμβατική θεραπεία, μπορούν να κάνουν θεραπεία με βλαστοκύτταρα και πλάσμα εμπλουτισμένο σε αιμοπετάλια.