Κατακλίσεις

Οι κατακλίσεις εμφανίζονται  σε ασθενείς που είναι επί μακρόν καθηλωμένοι στο κρεβάτι μετά από  εγκεφαλικά επεισόδια, κατάγματα κ.λ.π. Παράγοντες που επιτείνουν την εμφάνισή τους είναι η ελλιπής  υγιεινή και σίτιση. Η επακόλουθος φλεγμονή καταστρέφει τους γειτονικούς ιστούς. Το έλκος  των κατακλίσεων μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα υποκείμενα οστά. Αντιμετωπίζονται με ευρύ χειρουργικό καθαρισμό, προμήθεια ειδικών στρωμάτων, συχνή αλλαγή θέσεων πάνω στο κρεβάτι και σχολαστική υγιεινή. Η  Αναγεννητική  Ιατρική με την βοήθεια των βλαστοκυττάρων και του εμπλουτισμένου πλάσματος προσφέρει σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση των ελκών κατακλίσεων.