Βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα είναι γενικού τύπου κύτταρα που μπορούν να ανανεώνονται και να μετατρέπονται σε εξειδικευμένα κύτταρα. Με την βοήθεια των αιμοπεταλίων, τα βλαστοκύτταρα βοηθούν τα τραυματισμένα κύτταρα να αποκαταστήσουν τον τραυματισμό και την βλάβη στους ιστούς. Τα βλαστοκύτταρα χαρακτηρίζονται ως ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ του ανθρώπινου σώματος. Ο συνήθως χρησιμοποιούμενος τύπος είναι τα ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ. Είναι αυτά που καθοδηγούν την αναγέννηση των ιστών. Έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν μειώνονται με την πάροδο της ηλικίας.

Τα βλαστοκύτταρα διακρίνονται σε:

1) ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ, τα οποία είναι πανίσχυρα κύτταρα που διαφοροποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κυττάρων, όπως  οστεοβλάστες, χονδροκύτταρα, μυοβλάστες…. ( εικ. 1 ). ΄Εχουν την διαφοροποιητική ικανότητα να σχηματίζουν οποιοδήποτε κύτταρο στο ανθρώπινο σώμα, καθιστώντας τις προοπτικές της Αναγεννητικής θεραπείας σχεδόν ανεξάντλητες. Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα καταφθάνουν στην τραυματισμένη περιοχή με το αίμα. Αν η περιοχή αυτή έχει μειωμένη ροή αίματος, το φαινόμενο λέγεται ΥΠΟΞΙΑ (τένοντες, μηνίσκοι, αρθρώσεις ). Σε αυτές τις περιοχές το τραύμα δεν επουλώνεται μόνο του. Η μειωμένη ροή αίματος σημαίνει ότι το σώμα δεν αντιλαμβάνεται τον τραυματισμό. Ο τραυματισμός αυτός αντιμετωπίζεται με εμπλουτισμένο πλάσμα, το οποίο οδηγεί τα αιμοπετάλια στο να απελευθερώσουν αυξητικούς παράγοντες. Έτσι ενεργοποιείται ο οργανισμός και αποστέλλει βλαστοκύτταρα στην περιοχή. Τα βλαστοκύτταρα δεν μπορούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες μόνα τους, χρειάζονται την καθοδήγηση των αιμοπεταλίων. Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα  υπάρχουν στο μυελό των οστών, το αίμα και το λίπος.

Ένας από τους βασικότερους ρόλους των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων είναι η σημαντική μείωση που επιφέρουν στη φλεγμονή (ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ). Όταν η φλεγμονή υποχωρεί, τότε μπορεί να επιτευχθεί η αποκατάσταση.

blastokuttara1
Εικόνα 1

2) ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ, τα οποία υπάρχουν στο αίμα, το λίπος και το μυελό των οστών. Έχουν τεράστια σημασία στο σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων, τα οποία αποτελούν τη γραμμή τροφοδοσίας των ιστών.

ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι η ικανότητα ενός τύπου βλαστοκυττάρων να μετατρέπεται σε ένα διαφορετικό τύπο βλαστοκυττάρων. Έτσι από ένα βλαστοκύτταρο που παράγει αιμοσφαίρια μπορεί  να παραχθεί βλαστοκύτταρο που παράγει χόνδρινο ιστό.

Αντίθετα με τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα, των οποίων ο αριθμός μειώνεται σημαντικά ανάλογα με την ηλικία ( εικ. 2 ), ο αριθμός των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων δεν επηρεάζεται από την πάροδο της ηλικίας. Η μείωση των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων στο μυελό των οστών με την πάροδο της ηλικίας, είναι ένα από τα αίτια της γήρανσης. Αντιθέτως,  ο αριθμός των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων του  λίπους παραμένει σχετικά σταθερός.

blastokuttara2
Εικόνα 2

3) ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ.  Ο λιπώδης ιστός  περιέχει μεσεγχυματικά λιποκύτταρα, αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και λιποκύτταρα. Τα μεσεγχυματικά λιποκύτταρα καταπολεμούν  την φλεγμονή και βοηθούν τα κύτταρα  να αυξηθούν σε αριθμό και να διαφοροποιηθούν σε ποικίλους τύπους ιστών. Ο λιπώδης ιστός είναι ιδανικός για την αναγέννηση των κυττάρων, καθώς διαθέτει τους απαραίτητους αυξητικούς παράγοντες και αναγεννητικά κύτταρα. Το λίπος λειτουργεί σαν τρισδιάστατη μήτρα.