Πλάσμα εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια

BoodcellsΤο εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια πλάσμα ( PRP ), περιέχει αυξητικούς παράγοντες, υψηλές συγκεντρώσεις αιμοπεταλίων και δραστικές πρωτεΐνες που επιδρούν άμεσα στα βλαστοκύτταρα. Δίνουν εντολές στο σώμα να αποστείλει βλαστοκύτταρα στη περιοχή όπου υπάρχει βλάβη, να αναπαραχθούν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποκατάστασης. Τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν πολυάριθμους αυξητικούς παράγοντες , που ρυθμίζουν όλες τις διαδικασίες αποκατάστασης του σώματος. Αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες ονομάζονται ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ. Αυτές δεσμεύονται στη μεμβράνη των κυττάρων και εκκινούν την σύνθεση DNA, την μίτωση και την αποκατάσταση των κυττάρων. Οι κυτοκίνες είναι σηματοδοτικά μόρια που χρησιμεύουν στην κυτταρική επικοινωνία. Υπάρχουν «καλές» και «κακές» ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ. Στην Οστεοαρθρίτιδα έχουμε τις κακές κυτοκίνες ( ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ – 1 ) που προκαλούν πόνο, οίδημα και κυτταρική καταστροφή. Μία σημαντική κυτοκίνη είναι ο ανταγωνιστής της ιντερλευκίνης – 1, που διακόπτει ή μεταβάλλει την φλεγμονώδη αντίδραση. Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες των μεσεγχυματικών κυττάρων. Επίσης οι καλές κυτοκίνες συμβάλουν και στην ανάπλαση των ιστών. Οι ασθενείς που λαμβάνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα θα πρέπει να τα διακόπτουν μερικές ημέρες πριν την έγχυση εμπλουτισμένου με αιμοπετάλια πλάσματος και 1 – 3 μήνες μετά.

 Αυξητική Ορμόνη

Η ανθρώπινη αυξητική ορμόνη HGH μετατρέπεται στο αίμα στον ινσουλινοειδή αυξητικό παράγοντα ( Igf-1 ) που κάνει τα βλαστοκύτταρα να πολλαπλασιάζονται και να διαφοροποιούνται. Επίσης, ενεργοποιεί άμεσα τον σχηματισμό χόνδρου και την αποκατάσταση των ιστών. Η ανθρώπινη αυξητική ορμόνη χορηγείται με ένεση στην άρθρωση ή στο μαλακό ιστό, σε μικρή δόση και έχει μικρή επίδραση στο υπόλοιπο σώμα. Με την πάροδο του χρόνου η αυξητική ορμόνη μειώνεται σημαντικά. Χορηγείται με κάθε ένεση εμπλουτισμένου πλάσματος ή βλαστοκυττάρων ( εκτός των αθλητών, γιατί θεωρείται ενισχυτικό απόδοσης).