Έρευνες

1. «Σε μελέτη που διεξήχθη, μια σειρά από μαγνητικές τομογραφίες σε πληθυσμό 20 ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία Αποσυμπίεσης έδειξε έως και 90% μείωση της κήλης πυρήνα κάτω από το σύνδεσμο σε 10 εκ των 14 ασθενών. Παρατηρήθηκε μερική ενυδάτωση του δίσκου από την ακολουθία Θ2 και την αύξηση έντασης του σήματος για την πυκνότητα πρωτονίων. Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε αποκατάσταση του ινώδους δακτυλίου.»

Eyerman, Edward MD. Simple pelvic traction gives inconsistent relief to herniated lumbar disc sufferers. Journal of Neuroimaging. Paper presented to the American Society of Neuroimaging, Orlando, Florida 2-26-98.

Journal Of Neuroimaging. MRI Evidence of Non-Surgical Mechanical Reduction, Rehydration, and Repair of the Herniated Lumbar Disc.

2. «Ποσοστό 86% των ασθενών με ρήξη μεσοσπονδυλίου δίσκου πέτυχαν «καλά» (50-89%) έως «άριστα» (90-100%) αποτελέσματα χάρη στην Αποσυμπίεση. Επίσης, η ισχιαλγία και η οσφυαλγία υποχώρησαν ολοκληρωτικά.» «Από τους ασθενείς με αρθροπάθεια των σπονδυλικών αρθρώσεων, ποσοστό 75% πέτυχε «καλά» έως «άριστα» αποτελέσματα από τη θεραπεία Αποσυμπίεσης.»

C. Norman Shealy, MD, PhD, and Vera Borgmeyer, RN, MA. Decompression, Reduction, and Stabilization of the Lumbar Spine: A Cost-Effective Treatment for Lumbosacral Pain. American Journal of Pain Management Vol. 7 No. 2 April 1997

Emerging Technologies. Preliminary Findings. Decompression, Reduction and Stabilization of the Lumbar Spine: A Cost Effective Solution for Lumbosacral Pain.

3. «Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 86% των 219 ασθενών που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία ανέφερε άμεση απαλλαγή από τα συμπτώματα, ενώ το 84% δεν αισθάνθηκε καθόλου πόνο τις πρώτες 90 ημέρες μετά τη θεραπεία. Τα ευρήματα των εξετάσεων έδειξαν βελτίωση σε ποσοστό 92% των 219 ασθενών, η οποία διατηρήθηκε σε ποσοστό 89% για 90 ημέρες μετά τη θεραπεία.»

Gionis, Thomas MD; Groteke, Eric DC. Surgical Alternatives: Spinal Decompression. Orthopedic Technology Review. 2003; 6 (5)

Orthopedic Technology Review. Surgical Alternatives. Spinal Decompression.

4. «Όλοι οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, εκτός από δύο, έδειξαν βελτίωση σε ποσοστό τουλάχιστον 30% κατά τις πρώτες τρεις εβδομάδες.»

«Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, η μέθοδος της Αποσυμπίεσης μειώνει τα συμπτώματα και βελτιώνει τις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς.»

Bruce Gundersen, DC, FACO; Michael Henrie, MS II, Josh Christensen, DC. A Clinical Trial on Non-Surgical Spinal Decompression Using Vertebral Axial Distraction Delivered by a Computerized Traction Device. The Academy of Chiropractic Orthopedists, Quarterly Journal of ACO, June 2004
Non-Surgical Spinal Decompression Using Vertebral Axial Distraction Delivered by a Computerized Traction Device.

Παραπομπές

1. Eyerman E. MRI evidence of mechanical reduction and repair of the torn annulus disc. International Society of Neuroradiologists, October 1998 περισσότερα

2. Ehrlich GE, Khaltaev NG. Low back pain initiative. Geneva:World Health Organization; 1999

3. Orthopedic Clinics of North America, Volume 35, Issue I, Pages 1-5 S. Pai, L. Sundaram.

4. Jensen M, Brant-Zawadzki M, Obuchowski N, et al. Magnetic Resonance Imaging of the
Lumbar Spine in People Without Back Pain. N Engl J Med 1994; 331: 69-116.

5. Vallfors B. Acute, Subacute and Chronic Low Back Pain: Clinical Symptoms, Absenteeism
and Working Environment. Scan J Rehab Med Suppl 1985; 11: 1-98.

6. Bigos S, et al. Acute Low Back Problems in Adults. Clinical Practice Guideline No. 14.
Rockville, MD: U.S. Public Health Service, U.S. Dept. of Health and Human Services, AHCPR
Pub. No. 95-0642, Dec. 1994.Eyerman, Edward MD. Journal of Neuroimaging. June 1998

7. In Project Briefs: Back Pain Patient Outcomes Assessment Team (BOAT). In MEDTEP
Update, Vol. 1 Issue 1, Agency for Health Care Policy and Research, Rockville, MD, Summer
1994.

8. John P. Kostuik, MD, and Simeon Margolis, MD, Ph.D. Low Back Pain and Osteoporosis.
The John Hopkins White Paper on Low Back Pain and Osteoporosis, 2002.

9. Βλ. http://www.usatoday.com/news/health/2008-02-12-back-pain_N.htm

10. Shealy & B.

11. Gionis & G.

12. Gunderson, H. & C.